Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 72610 98378
PR Periodiká retro 4 56 25.02.2021
KN Knihy 72280 86365 16.04.2021
PE Periodiká 326 11957 16.04.2021